• PREGLED I ISPITIVANJE OPREME ZA RAD
  • ISPITIVANJE USLOVA RADNE OKOLINE
  • PREGLED I ISPITIVANJE INSTALACIJA
  • OBRAZOVANJE
  • IZRADA ELABORATA, STUDIJA, AKATA, PRAVILNIKA
  • ZAŠTITA OD POŽARA
  • ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

Matični broj: 08803978


Šifra delatnosti: 73109
Broj tekućeg računa: 160-923939-34 BANCA INTESA A.D. Beograd
PIB : 103183591

Bul. Oslobođenja 30, 21000 Novi Sad, Telefon - Telefax: +381 (0)21 / 468 – 636, E-mail: hib@NSpoint.net